Přihlášení do klubu

Členem klubu se může stát každý občan starší osmi let na základě podané písemné přihlášky. Osoby mladší 15let pouze se souhlasem alespoň jednoho rodiče nebo zákonného zástupce.

Zájemce bude do jednoho měsíce od doručení přihlášky na adresu klubu vyrozuměn písemně nebo e-mailem o přijetí/nepřijetí do klubu.

V případě přijetí člena do klubu se tento zavazuje uhradit členský příspěvek ve výši a termínech dle „Interních pravidel členů RC Cars Benešov nad Ploučnicí", jinak se členství stává neplatným.

Přijatý člen se zavazuje dodržovat obecně platná pravidla chování modeláře, jakož i stanovy občanského sdružení a interní pravidla členů RC Cars Benešov nad Ploučnicí, vystavené na webových stránkách klubu (https://rc-carsbenesovnadploucnici.webnode.cz/).

 

 

Přihláška ke stažení zde:

                                         Přihláška do RC klubu.doc (134,5 kB)

(Občanské sdružení klubu RC Cars Benešov nad Ploučnicí prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně)